Regulamin zakupu i realizacji BONU WAKACYJNEGO

 

 

 1. Bon wakacyjny jest wystawiony przez Amadeusz Sp. z o.o. ul. Dworcowa 23/13, Bytom

 2. Bon wakacyjny uzyskuje ważność jedynie w przypadku podpisania go przez osobę upoważnioną przez BP Amadeusz wraz z pieczątką.

 3. Bon wakacyjny może być użyty jedynie jako płatność (całkowita lub częściowa) za wszystkie wyjazdy zakupione w biurze podróży Amadeusz (wczasy, wycieczki, kolonie, bilety autokarowe, lotnicze, polisy ubezpieczeniowe).

 4. W przypadku zakupu wyjazdu o łącznej wartości wyższej od wartości, na jaką opiewa posiadany bon wakacyjny - można dokonać dopłaty w formie gotówkowej lub przelewem.

 5. W przypadku zakupu wyjazdu o łącznej wartości niższej od wartości, na jaką opiewa posiadany bon wakacyjny, nie zwraca się różnicy ceny.

 6. Całkowita lub częściowa zamiana bonu wakacyjnego na gotówkę nie jest możliwa.

 7. Za bon wakacyjny zagubiony, skradziony, lub utracony w jakikolwiek inny sposób nie będzie wystawiany nowy bon wakacyjny.

 8. Bon wakacyjny ważny jest 12 miesięcy dnia zakupu bonu.

 9. W okresie ważności bonów wakacyjnych należy dokonać rezerwacji usługi turystycznej. Realizacja usługi turystycznej może nastąpić po terminie ważności bonów.

 10. Po upływie daty ważności, bony wakacyjne nie mogą być realizowane.

 11. Zwroty bonów wakacyjnych w sytuacji rezygnacji z imprezy turystycznej opłaconej częściowo lub w całości bonami wakacyjnymi odbywają się tylko i wyłącznie bonami wakacyjnymi.

 12. Posiadacz bonów, składając zamówienie, oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść regulaminu realizacji bonów wakacyjnych.