Czym jest Przekaz Pieniężny Western Union?


- Przekaz pieniężny Western Union to usługa pozwalająca na przesłanie pieniędzy
do dowolnego kraju na świecie
- Po kilku minutach od dokonania wpłaty środki można wypłacić w kraju przeznaczenia.

 

Jak działa Przekaz Pieniężny Western Union?

- Wpłacający nadaje przekaz w placówce Western Union

- Operator wprowadza dane przekazu do systemu

 

10 minut

 

- Odbiorca w placówce Western Union podaje dane transakcji

 

- Operator sprawdza dane transakcji w systemie
- Odbiorca otrzymuje gotówkę