Amadeusz Sp. z o.o.


41-902 Bytom

ulica: Dworcowa 23/13

NIP: 573-284-09-95 REGON: 242846554

Konto bankowe: ING BS o/Cz-wa

21 1050 1142 1000 0023 6042 6056

 

 

Rejestr handlowy

Wpis do Rejestru Przedsiębiorstw:

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego

KRS: 0000410224

Kapitał Zakładowy: 52 500 zł

 --------------------------------------------------------------------------------

Prezes Zarządu

Marta Gajkowska

tel.: 48 730 877 400

email: m.gajkowska@amadeusz.eu